Velkommen!


F16 Rehabiliteringssenter
holder til på Lista i Farsund kommune
i vakkert, kystnært landskap

Vi er en privat stiftelse som driver etter kristne grunnverdier.

Hvis du vil vite mer om oss, hva vi står for og hvordan vi organiserer dagliglivet her hos oss, kan du bruke menyene for å finne ut mer.
Klikk på hovedmenypunktene for kort informasjon, og bruk pilen til høyre for menypunktet for å finne fordypende opplysninger

V(Vi gjør oppmerksom på at de nye nettsidene våre er under oppbygging, og at det vil komme blant annet flere foto etter hvert)