Brukermedvirkning

Som beboer er du en del av F16 og er med og former hvordan vi har det her. Vi er en liten institusjon der beboere, frivillige og ansatte er sammen om det meste. Vi har lav terskel for å si hvordan du har det og at vi sammen kan søke å få det bedre.

I programmet er det almannmøte og beboermøtet som er arenaer for å komme med ønsker for aktiviteter og andre innspill.