For deg som skal bo hos oss

Ingen dager er like på F16, men en viss struktur er vi nødt til å ha. Derfor har vi satt opp en oversikt over ukentlige aktiviteter, og det ser sånn ut:

FASTE UKENTLIGE AKTIVITETER

Allmannamøte:
På allmannamøtet går vi igjennom uken som har gått og hvordan hver enkelt har det. På disse møtene oppfordres beboerne til å ta opp både positive og negative ting, de planlegger og kommer med ønsker om kommende helgs aktiviteter, på disse møtene fordeles også arbeidsoppgaver. Hensikten med allmannamøte er å lære å sette ord på ting, sette grenser for seg selv, lære å ta ansvar for seg selv, og lære seg gruppetilhørighet.

Beboermøter:
hvor beboerne kommer sammen uten personale for å dele det de ønsker med hverandre, både når det gjelder egen situasjon og forholdene på huset.

”Tro og tvil”:
Dette er en obligatorisk samling hvor temaet er omkring menneskers åndelige behov.
Samlingene er lagt opp slik at beboerne kan snakke åpent om sine tanker omkring tro, tvil, stille spørsmål og dele opplevelser. 

Samtalegrupper:
Beboerne får et tema som vi samtaler rundt. Temaene setter fokus på det å ta ansvar for eget liv.

Musikkgruppe:
Her samles vi om musikk. Alle deler fra sine musikkfavoritter , som vi spiller av fra Spotify.
Her står deling og lytteopplevelsen i sentrum, samt bevissthet rundt følelser som dukker opp når man lytter til musikk.

Handletur:
Vi har fast handletur hver fredag, slik at beboerne får trening i å planlegge innkjøp av ting de måtte trenge i løpet av uken. Dette er også turer vi legger vekt på det sosiale og benytter også anledningen til kaffebesøk og rusler rundt i sentrum bare for å kikke.

Arbeidsverksted:
Tirsdager og onsdager er faste dager i arbeidsverkstedet.  Arbeidet blir lagt til rette for hver enkelt beboer, slik at det er oppnåelig for alle å mestre dette.

Det er lagt opp til at du som bor her, skal få lov å prøve deg ut i forskjellige aktiviteter, som for eksempel på verkstedet vårt der en arbeidsleder lærer deg å lage ting i tre. Se flere bilder fra aktivitetene under menyen “Aktiviteter i og rundt F16”

Andakt:
Vi har daglige andakter. Disse er frivillige, og blir holdt av personalet.

Ut i naturen:
Naturen på Lista blir brukt aktivt til turer flere ganger i uken.

Her ser du et av våre rom for de som bor hos oss