Historikk

Dagens F16 Rehabiliteringssenter hadde sin spede begynnelse i året 2000, da tre ildsjeler satte seg ned for å forme et prosjekt fra idé til virkelighet. Britt Drønen og Torrey Skeibrok fikk med seg Svein Spilling i tankesmia.

I august 2001 flyttet vår første beboer inn, og siden har hjulene vært i gang.

Fra venstre: Svein Spilling, Britt Drønen og Torrey Skeibrok i et stiftelsesmøte i 2000

F16 er en ideell stiftelse, og tanken bak etableringen var at det skulle være et lavterskeltilbud for personer som sliter med rus eller andre utfordringer i livet.
Vi ser at både bruken av rus, og ikke minst rusmiljøene, har endret seg siden vi startet. Flere av våre brukere strever med en sammensatt problematikk av rus og psykiatri.

F16 rehabiliteringssenter er basert på kristne verdier. Omsorg og respekt for den enkelte personen står i sentrum.

Exit mobile version
%%footer%%