For hvem?

For deg som trenger:

 • Rusmiddelavhengige
 • Skjerming og stabilisering i påvente av offentlig behandling
 • Forvern og motivering
 • Ettervern etter endt behandling
 • §12 soning
 • Dagtilbud
 • Mentalt slitne
 • Par/familier med behov for hjelp
 • Alder: I hovedsak fra 20 år og oppover
 • Hva tillates av medisinbruk? Medisiner foreskrevet av lege (A, B og C preparater).
 • Lengden på oppholdet avhenger av hvor lang tid din kommune mener det er behov.