Hvordan jobber vi?

Omsorg, kjærlighet og fokus på det gode i mennesket.

F16 eksisterer fordi vi tror at ALLE mennesker har en ukrenkelig verdi, og vi vil gi av den kjærligheten og omsorgen vi har, til hver enkelt.
For noen høres kjærlighet amatørmessig ut, men vi tror at det er grunnleggende for alt arbeidet. Alle mennesker er elsket og verdt å elskes, derfor kan man våge å tro på forandring.

Ressursfokusert
På F16 jobber vi ressursfokusert, dvs med å styrke sterke, friske sider i menneskene som bor her, og gjennom det, styrke positiv identitetsfølelse.
Vi tror at alle mennesker har en ukrenkelig verdi, og at vanskelige livserfaringer og avhengigheter ikke forandrer denne verdien. Men ofte kan det være vanskelig å finne sine indre og ytre ressurser alene. Dette er fokus i alt det vi gjør på F16, bl.a gjennom miljøterapi og kreativt arbeid, ut i naturen, musikkterapi, individuelle samtaler og grupper.

Vi jobber for at alle som har et opphold på F16 skal komme mer kontakt med seg selv og sine ressurser.

Kreativt arbeid
På F16 har vi et verksted som har mulighet for forskjellig kreativt arbeid. Både større f.eks trearbeid og mindre f.eks sy – eller glassarbeid. Vi er på verkstedet to dager i uka, ikke primært som en behandling, men for å bruke den skaperkraften vi alle er utstyrt med. Gleden over å jobbe sammen, mestring, og den gode kaffekoppen i pausen er også en del av det.

Naturen
Naturen gir oss mye, bl.a opplevelse av tilhørighet, styrker konsentrasjonen og bidrar til god helse. Lista byr på mye vakker natur, og vi drar ut på tur min. en gang i uka.

Individuelle samtaler
Beboerne har tilbud om ukentlige samtaler med klinisk sosionom. Det kan være overveldende å bli rusfri. Livet kan trenge bearbeiding og sorgarbeid. Vi ønsker å gå sammen med hver enkelt beboer i det som trengs akkurat nå.

Grupper
Ila uken har vi forskjellige grupper, se program. Fokuset er forskjellig i de forskjellige gruppene, men vi fokuserer på å skape en trygg arena der beboerne våger å være med og bidra med det de har å komme med akkurat den dagen.

Musikk
Forskning viser at bruk av musikk har positiv effekt på livskvalitet, motivasjon, følelsesbevissthet, samt relasjonell og sosial deltakelse. Det viser seg at rusavhengige er en av gruppene som har veldig stor effekt av bruk av musikk i behandling.

På F16 har vi et eget musikkrom hvor beboere kan lære å spille intrument av vår egen musikklærer. Han har også en bandskole hvor beboere kan lære å spille sammen. Ingen forkunskaper kreves.
Vi bruker også musikk i en ukentlig lyttegruppe med sangdeling.

Andre behov vi har mulighet for å hjelpe med:

  • økonomisk rådgivning
  • søke spesialisthelsetjenesten (DPS)
  • familierådgivning