Hvordan kan vi hjelpe deg?

F16 gir et omsorgstilbud til mennesker som sliter med rus

Tilbudet gis til brukere av begge kjønn, hovedsakelig i fra 20 år og oppover.
Det er en forutsetning at brukeren er avruset ved ankomst til F16

VI TILBYR

  • Skjerming og stabilisering i påvente av behandling
  • Forvern og motivering
  • Ettervern etter endt behandling
  • §12 soning
  • Dagtilbud

Om innsøkingsprosessen, se eget menypunkt “Innsøking” (for innsøkende instans)