Om oss

F16 er en ideell stiftelse, og tanken bak etableringen var at det skulle være et lavterskeltilbud for personer som sliter med rus eller andre utfordringer i livet.
Vi ser at både bruken av rus, og ikke minst rusmiljøene, har endret seg siden vi startet. Flere av våre brukere strever med en sammensatt problematikk av rus og psykiatri.

F16 Rehabiliteringssenter er basert på kristne verdier, og omsorg og respekt for den enkelte personen står i sentrum.