Om oss

Velkommen til F16

litt historikk

Dagens F16 Rehabiliteringssenter hadde sin spede begynnelse i året 2000, da tre ildsjeler satte seg ned for å forme et prosjekt fra idé til virkelighet. Britt Drønen og Torrey Skeibrok hadde lekt med tanken en stund, og fikk med seg Svein Spilling i tankesmia

Fra venstre: Svein Spilling, Britt Drønen og Torrey Skeibrok i et stiftelsesmøte i 2000


F16 er en ideell stiftelse, og tanken bak etableringen var at det skulle være et lavterskeltilbud for personer som sliter med rus eller andre utfordringer i livet.

Vi ser at både bruken av rus, og ikke minst rusmiljøene, har endret seg siden vi startet. Flere av våre brukere strever med en sammensatt problematikk av rus og psykiatri.

F16 Rehabiliteringssenter er basert på kristne verdier, og omsorg og respekt for den enkelte personen står i sentrum.

styre og regnskap

Vi har et eget styre som har ansvar for driften. I tillegg har vi regnskapsfører og en autorisert revisor som kontrollerer og kvalitetssikrer regnskapet.

F16 har 5 lønnede årsverk, fordelt på daglig leder, sosionomer, miljøarbeidere, aktivitør, og husmor, samt 19 frivillige medarbeidere i turnus.
Flere av de frivillige medarbeiderne er tidligere beboere på F16.

DRIFT
F16 Rehabiliteringssenter driftes ved at kommunene kjøper opphold for beboere, i tillegg til innsatsen fra våre frivillige.

Oppholdene hos oss varierer fra ca to uker til over ett år.
Beboere kan være på F16 i opp til 2 år.

Sånn ser F16 Rehabiliteringssenter ut fra utsiden. Vi har god tumleplass både ute og inne.
Vi har en trivelig stue som vi bruker til sosialt samvær, se tv, spille spill, spille musikk og mye annet
Også fra stua
Fra salongen
Vi har en koselig, avskjermet grillplass som vi bruker mye
Fra kjøkkenet. Her lages det mye god mat og holdes mange fine samtaler
I korridoren ser du aktivitetskroken innerst, og et piano som står til disposisjon for den som vil underholde