Permisjoner

  • Etter 1 mnd. uten rus vil permisjon kunne gis
  • Egen permisjonssøknad fylles ut
  • Ved permisjon dekker beboeren reiseutgifter, kost og losji
Exit mobile version
%%footer%%