Styre og regnskap

Vi har et eget styre som har ansvar for driften. I tillegg har vi regnskapsfører og en autorisert revisor som kontrollerer og kvalitetssikrer regnskapet.

F16 har 5 lønnede årsverk, fordelt på daglig leder, sosionomer, miljøarbeidere, aktivitør og husmor samt frivillige medarbeidere i turnus.