Ukesprogrammet

Se beskrivelse av innhold under programmet.

Mandag
09.00 Frokost
10.00 Andakt
11.00 Allmannamøte
12.00 Lunsj
15.30 Middag
17.30 Tro og tvil
20.00 Kveldsmat

Tirsdag
09.00 Frokost
09.30 Andakt
12.00 Lunsj
10.00-15.00 Arbeid/verksted
15.30 Middag
20.00 Beboermøte/kveldsmat

Onsdag
09.00 Frokost
09.30 Andakt
12.00 Lunsj
10.00-15.00 Arbeid/verksted
15.30 Middag
18.00 Musikkgruppe/ individuell samtale
20.00 Kveldsmat

Torsdag
09.00 Frokost
10.00 Andakt
11.00 Felles aktivitet/ Gruppe
12.00 Lunsj
15.30 Middag
18.00 Bandskole/musikkverksted
20.00 Kveldsmat

Fredag
09.00 Frokost
10.00 Andakt
12.00 Lunsj
12.30 Felles handletur
15.30 Middag
20.00 Kveldsmat

Andakt – Hver ukedag møtes vi i tv-stua til en andaktsstund. Her deles det en andakt (tanker om tro og liv) og bes en bønn for dagen. Det er frivillig om du ønsker å delta på disse samlingene.

Allmannamøte – Her møtes vi for å høre hvordan det går “på huset”. Hver enkelt får sin stemme hørt. Vi lufter ev utfordringer, ønsker og søker løsninger sammen. Planlegging av helgen foregår også her.

Tro og tvil – Dette er en dialoggruppe som omhandler tro og tvil. Vi får besøk av en pastor som er åpen for å snakke med beboerne om det de tenker på ang tro og tvil.

Beboermøte – Her samles beboerne sammen med en likemann. Hensikten er å snakke sammen om hvordan det går på huset.

Musikkgruppe – Her samles vi i tv-stua og lytter til musikk sammen. Hver enkelt får dele en låt de har lyst til å spille (leder spiller den av fra spotify). Gruppa er en arena for å dele musikk og sammen dele lytte-opplevelsen.

Felles aktivitet/ gruppe – Tur ut i naturen. Gruppesamtale med tema som egen økonomi og livsmestring.

Bandskole/musikkverksted – På musikkrommet møtes vi for å spille musikk sammen med musikklærer. (Ingen forkunnskaper kreves.)

Arbeid/verksted – To dager i uken er det kreativt arbeid på verkstedet vårt. Dette er både grovarbeid (f.eks snekring, ved, støyping) og finarbeid (f.eks sying, glass, tegning/ maling). Ingen fokunnskaper trengs, opplæring vil bli gitt.

Exit mobile version
%%footer%%